Головна сторінкаДіяльність »  Реформування системи соціальних послуг версія для друку
Проект наказу Мінпраці "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку тарифів на платні соціальні послуги, що надаються територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальни"

 

МІНІСТЕРСТВО

ПРАЦІ  ТА СОЦІАЛЬНОЇ  ПОЛІТИКИ  УКРАЇНИ

                                                          

 

Н А К А З

 

м.  Київ

 

      _________________________                                                        ______________

 

 

 

Прозатвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку тарифів на платнісоціальні послуги, що надаються територіальним центром соціальногообслуговування (надання соціальних послуг)

З метою надання методичної допомоги органам праці та соціального захисту населення та  відповідно  до Закону України „Про соціальні послуги”,  постанов Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. №12 „Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку” та від 9 квітня 2005 р. №268 „Про затвердження Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги” 

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо розрахунку тарифів на платні соціальні послуги, що надаються територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг), що додаються.

2. Міністерству праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту населення обласних, Головному управлінню соціального захисту населення Київської та Управлінню праці та соціального захисту населення Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) з метою застосування в роботі.

 

Міністр                                                                                               Л. Денісова

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

ЗаступникМіністра

фінансів України

                                     

                                      В.Матвійчук

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник Міністра

економіки України

                                

                                  Ю.Вітренко

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

      Наказ   Міністерства  праці

               та  соціальної політики України

_________________№_________

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ  РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО РОЗРАХУНКУ ТАРИФІВ НА

ПЛАТНІ СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ,

ЩО НАДАЮТЬСЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИМ ЦЕНТРОМ

СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

(НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ)

 

 

 

Методичні рекомендації щодо розрахунку тарифів на платні соціальні послуги, що надаються територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі – Методичні рекомендації) розроблено відповідно до Господарського кодексу України, законів України „Про соціальні послуги”, „Про оподаткування прибутку підприємств“, „Про ціни і ціноутворення”, „Про бухгалтерський облік  і  фінансову  звітність  в Україні”,  постанов  Кабінету  Міністрів  України  від 28.10.1998 р. № 1706 „Про програму реформування бухгалтерського обліку в Україні із застосуванням міжнародних стандартів”, від 09.04.2005 р. № 268 „Про затвердження Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги”, від 14.01.2004 р.  № 12 „Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку”,  від   29.12.2009 р. №1417 „Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)”, наказів Мінпраці від  11.03.2002 р. №140 „Про нормативи чисельності працівників установ сфери праці та соціального захисту населення”, від  14.10.2005 р. № 324 „Про затвердження Випуску 80 „Соціальні послуги” Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

Стаття 192 Господарського кодексу України регламентує, що політика ціноутворення, порядок встановлення та застосування цін, повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо встановлення та регулювання  цін,  а також контролю за цінами і ціноутворенням визначаються законом про ціни і ціноутворення.

У рекомендаціях окреслено методичні засади для проведення розрахунків тарифів на платні соціальні послуги на рівні територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі – територіальний центр).

Законом України „Про соціальні послуги” визначено, що соціальні   послуги- це комплекс правових, економічних, психологічних,  освітніх,  медичних,  реабілітаційних   та   інших заходів,  спрямованих на окремі соціальні групи чи індивідів,  які перебувають  у  складних   життєвих   обставинах   та   потребують сторонньої  допомоги  з метою поліпшення або відтворення  їх  життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя.

Статтею 5 цього Закону України регламентовано види соціальних послуг та форми їх надання, а також зазначається, що такі послуги можуть надаватися в інших формах,  не  передбачених  цією  статтею,  але  визначених Кабінетом Міністрів України в переліку платних соціальних послуг.

На виконання положень вищевказаного Закону України постановою Кабінету Міністрів України  від 14.01.2004 р. №12 Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку” було затверджено наступний перелік платних соціальних послуг:

            ведення домашнього господарства;

            придбання  і доставка: продовольчих, промислових  та  господарських товарів;  медикаментів;  книг,  газет, журналів і періодичних видань; 

            організація харчування;

            надання послуги з використання ліжко-місця у закладах (установах), що надають соціальні послуги;

            надання у користування м’якого та твердого інвентаря;

            транспортні послуги;

            перукарські послуги;

            прання білизни та одягу;

            надання послуг із забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації і здійснення їх ремонту;

            пошиття і ремонт одягу та взуття;

            надання послуг з виконання ремонтних робіт;

            надання допомоги у користуванні послугами зв’язку;

            надання допомоги у проведенні сільськогосподарських робіт, у тому числі з використанням сільськогосподарської техніки, догляд за свійськими тваринами;

            надання допомоги в оплаті комунальних послуг та здійсненні інших платежів;

            надання допомоги в оформленні документів та написанні листів;

            організація консультування з питань законодавства (оформлення правових документів, адвокатські та нотаріальні послуги);

            представництво інтересів в органах державної влади, установах, підприємствах та організаціях;

            організація надання послуг спеціалістами-дефектологами;

            організація дозвілля;

            організація надання послуг з діагностики, психологічної корекції та психологічної реабілітації;

            здійснення профілактичних та санітарно-гігієнічних заходів за місцем проживання (перебування);

            забезпечення супроводження;

            організація надання консультацій лікарями за місцем проживання (перебування).

Платні соціальні послуги надаються територіальними центрами  державної та комунальної форми власності, що провадять свою діяльність на професійній основі відповідно до  положення або  статуту,  де зазначаються  перелік  платних соціальних послуг,  умови і порядок їх надання.
Платні соціальні послуги повинні відповідати опису їх  змісту і   якості,   наведеним  в  Державному  класифікаторі  соціальних стандартів та нормативів,  а  також  діючим  соціальним  нормам  і нормативам.

Відповідно до статті 189 Господарського кодексу України тариф (ціна) – це форма грошового визначення вартості продукції (робіт, послуг), яка реалізуюється суб’єктами господарювання.

Постановою Кабінету Міністрів України від 09.04.2005 р. № 268 “Про затвердження Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги” визначено складові тарифу (ціни) на платну соціальну послугу, які повинні обчислюватися з урахуванням її собівартості, адміністративних витрат і податку на додану вартість. При проведенні розрахунків собівартості платної соціальної послуги до них необхідно включати: прямі витрати на оплату праці; прямі матеріальні витрати; загальновиробничі витрати; інші прямі витрати.

Координацію  роботи із здійснення  політики  цін,  проведення економічного аналізу рівня та динаміки цін і вжиття  заходів  щодо регулювання цін і  тарифів  здійснюють  відповідні державні органи управління України та їх структурні підрозділи (стаття 12 Закону України „Про ціни і ціноутворення”).

Терміни

 

Тариф (ціна) є формою грошового визначення вартості продукції (робіт, послуг), яку реалізують суб’єкти господарювання1. Тариф (ціна) на платну соціальну послугу обчислюється з урахуванням собівартості послуги, адміністративних витрат і податку на додану вартість. До собівартості платної соціальної послуги включаються: прямі матеріальні витрати; загальновиробничі витрати; прямі витрати на оплату праці; інші прямі витрати.2

Послуга – наслідок безпосередньої взаємодії між постачальником та споживачем і внутрішньої діяльності постачальника для задоволення потреб споживача.3

Затрати (витрати) – виражені у грошовій формі витрати різних видів економічних ресурсів (праці, сировини, матеріалів, основних засобів, фінансових ресурсів) у процесі виробництва, обігу й розподілу продукції, товарів 4.

Планування тарифів платних соціальних послуг є складовою частиною планування діяльності і є системою техніко-економічних розрахунків, які відображають величину (зміну величини) витрат, що включаються до складу тарифів.

Облік тарифів платних соціальних послуг – це своєчасне, повне і достовірне  визначення фактичних витрат, пов'язаних з  їх виробництвом і реалізацією, обчислення фактичної собівартості окремих видів їх надання, а також контроль за використанням матеріальних, трудових та грошових ресурсів.

Собівартість послуги  — вартісна оцінка природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, основних фондів, трудових ресурсів та інших витрат, які використовуються в процесі виробництва продукції (робіт, послуг) та її реалізації.

Фактичні витрати – сума будь-яких витрат у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості послуг (робіт), які придбаваються (виготовляються) суб’єктом господарської діяльності для їх подальшого використання у власній господарській діяльності. 

Базовий рік – рік діяльності установи, що береться за основу при обчисленні його фактичних витрат.

Прямі витрати – це витрати, які можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об’єкта витрат економічно доцільним шляхом. До прямих витрат належать витрати, пов’язані з виробництвом окремого виду продукції (прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці тощо), які можуть бути безпосередньо включені до її собівартості.

Непрямі витрати – витрати, які не можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об’єкта витрат економічно доцільним шляхом. До непрямих витрат належать   витрати,     пов’язані     з     виробництвом     кількох     видів    продукції

1 Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІV (гл. 21 с.189)

2 Постанова  Кабінету Міністрів України  від 09.04.2005 р. №  268 “Про затвердження Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги”

3Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016-97, затверджено і введено в дію наказом Держстандарту  від 30.12.1997 р. №  822

4 Економічна енциклопедія. У 3-х томах (від. ред. С.В. Мочерний). Т.1.К., Вид. Центр „Академія”,  2002 – с. 203

 

 

(загальновиробничі), що включаються до виробничої собівартості за допомогою спеціальних методів. Непрямі витрати утворюють комплексні статті калькуляції (тобто складаються з витрат, що включають кілька елементів), які відрізняються за їх функціональною роллю у виробничому процесі.

Критерії розподілу непрямих витрат – критерії, які беруться за основу при розрахунку непрямих витрат. У даних методичних рекомендаціях при розрахунку непрямих витрат, зокрема оплати праці працівників адміністративно-господарських підрозділів взято фонд оплати праці персоналу, який зайнятий у безпосередньому наданні таких послуг; витрат на комунальні послуги та утримання приміщень, водопостачання та водовідведення – площа зайнятих приміщень (S).

Розрахункові коефіцієнти непрямих витрат – співвідношення непрямих та прямих витрат.

 

 

Класифікація витрат

 

Витрати на надання платних соціальних послуг можна класифікувати за наступними ознаками:

Ознаки

Витрати

За місцем виникнення   витрат  

Витрати структурних підрозділів (основних і загальновиробничих)

За видами витрат       

Витрати за економічними елементами (економічно однорідні види витрат)

Витрати за кодами економічної класифікації видатків (калькуляція)

За способами перенесення

Витрати прямі і непрямі

За ступенем впливу

Витрати умовно-змінні, умовно-постійні

 

 У цих Методичних рекомендаціях при встановлені тарифу (ціни) платної соціальної послуги базовий склад фактичних витрат береться згідно із положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, затвердженими наказами Мінфіну.  До складу фактичних витрат відносяться прямі і непрямі витрати.

До прямих витрат, які включаються у собівартість платної соціальної послуги, наданої у територіальному центрі, належать:

            витрати на оплату праці; 

            відрахування на соціальне страхування та до цільових страхових фондів;

            матеріальні витрати на придбання матеріалів (прямі матеріальні витрати);

            знос на необоротні активи, які використовуються для надання платної соціальної послуги.

До прямих витрат на оплату праці відносяться витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, що обраховуються згідно із законодавчо прийнятими системами оплати праці у  вигляді  тарифних  ставок (окладів) працівників, які були безпосередньо зайняті у наданні послуг, а також  відповідно до схем організації і надання кожного виду послуг, премії та заохочення, матеріальної допомоги на оздоровлення, компенсаційні виплати, оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу, інші витрати на оплату праці.

Кількість годин роботи, ставок та посадових окладів працівників визначаються, виходячи з тривалості виконання робіт з надання платних соціальних послуг та норм навантаження (або часу для їх виконання). Примірний перелік  соціальних послуг, які можуть надаватися територіальним центром,  та середні витрати часу на їх виконання подано у додатку 1.

За відсутності затверджених норм дані показники визначаються розрахунково.

Норми часу, у межах яких може надаватися платна соціальна послуга, можуть бути враховані при проведенні розрахунків її тарифу (ціни) у вигляді розрахункових коефіцієнтів Кч (додаток 2).

До загальновиробничих витрат відносяться:

     витрати на утримання апарату управління: витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, в тому числі  витрати на щорічний профілактичний медичний огляд і медичне страхування та витрати на службові відрядження;

     знос на необоротні активи, які використовуються для надання декількох послуг;

     витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення;

     витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше, утримання виробничих приміщень;

     витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього природного середовища.

До адміністративних витрат включаються загальногосподарські витрати, пов’язані з операційною діяльністю, які не включаються до собівартості соціальної послуги, зокрема:

     загальні організаційні витрати (витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати тощо);

     витрати на службові відрядження і утримання апарату управління територіального центру та іншого загальногосподарського персоналу;

     витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних активів загальногосподарського використання (оренда, страхування майна, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона);

     винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо);

     витрати на зв’язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс, Інтернет тощо);

     знос необоротних активів загальногосподарського використання;

     податки, збори та інші передбачені законодавством обов’язкові платежі (крім податків, зборів та обов’язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості послуг);

     плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків.

  Для розрахунку витрат для надання платної соціальної послуги використовуються наступні дані:

            планові і фактичні обсяги надання платних соціальних послуг у натуральному та вартісному вираженні;

            норми витрат матеріальних ресурсів для надання платних соціальних послуг та розрахунки потреби в ресурсах у натуральному виразі;

            дані та відповідні договори про постачання матеріальних ресурсів для обслуговування та управління територіальним центром;

            офіційні дані про ціни постачальників чи вартості закупівель матеріальних ресурсів;

            економічні нормативи і норми: зносу на необоротні активи, відрахувань на соціальні заходи, податків, зборів та інших обов’язкових платежів, передбачених  діючим законодавством тощо.

Після проведення розрахунку адміністративних витрат проводиться аналіз адміністративних витрат. У випадку, коли величина адміністративних витрат більша, ніж 15 %  витрат на заробітну плату основного персоналу, в розрахунок тарифу включаються адміністративні витрати в розмірі 15 % витрат на заробітну плату основного персоналу, у разі якщо менша, - фактична величина адміністративних витрат.

Непрямі (накладні) витрати - до них відносяться загальновиробничі та адміністративні витрати. Вони плануються на підставі кошторисів цих витрат відповідно до законодавства. У разі неможливості здійснення об’єктивного нормування окремих елементів планування проводиться на підставі фактичних витрат за попередній рік з урахування індексу інфляції на плановий рік. Рівень накладних витрат визначається у відсотках до фонду заробітної плати основних робітників.

 

Основні положення

 

Для розрахунку тарифів на платні соціальні послуги потрібно:

     провести аналіз фактичних витрат (прямих та непрямих) територіального центру за базовий рік;

     визначити  перелік соціальних послуг, які надаються або планується надавати територіальним центром за плату;

     підготувати опис платних соціальних послуг, визначити кількісний та якісний склад виконавців, які безпосередньо беруть участь у їх наданні (наприклад, соціальний робітник, соціальний працівник, перукар, швачка тощо) (додаток 3);

     визначити та затвердити норми витрат часу, який затрачається для виконання послуги кожним із виконавців. У випадку, якщо такі норми часу для окремого виду соціальної послуги відсутні,  їх можна  визначати та затверджувати на  підставі актів хронометражу. Акт хронометражу складається комісією на основі узагальнення витрат часу для виконання такого виду послуги;

     провести розрахунок прямих витрат на оплату праці, до яких відносяться витрати на виплату основної  та додаткової заробітної плати, обчисленої згідно із законодавчо прийнятими системами оплати праці і визначеними колективним договором у  вигляді  тарифних  ставок (окладів) працівників, зайнятих безпосередньо у наданні таких послуг. Тарифні ставки, надбавки, доплати визначаються на підставі існуючих нормативних документів;

     визначити на підставі відповідних нормативів прямі матеріальні витрати, які безпосередньо використовуються при наданні окремого виду платної соціальної послуги. Якщо такі нормативи відсутні або не затверджені, можна застосовувати розрахункові показники з урахуванням фактичних витрат (за цінами, підтвердженими накладними, рахунками-фактурами, прайс-листами тощо). Відповідно до змін цінової політики постачальників матеріальних ресурсів дані для розрахунків можуть бути скориговані з урахуванням індексу зміни закупівельної ціни або індексу інфляції;

     інші прямі витрати включаються на підставі відповідних норм та нормативів матеріальних витрат. За відсутності затверджених норм та нормативів використовуються розрахункові показники, на основі яких можна об'єктивно обґрунтувати їх потребу;

     знос обладнання, яке використовується при виконанні соціальної послуги, розраховується на основі прямолінійного (рівномірного) методу, виходячи із затвердженої норми зносу та вірогідного  терміну його використання;

     адміністративні витрати включаються до тарифу на платну соціальну послугу в розмірі не більш як 15 %  витрат на оплату праці,  визначених за нормами обслуговування для надання цієї послуги працівником (працівниками);

     розподіл загальновиробничих витрат проводиться згідно з “методом взаємодії”, який здійснюється в два етапи:

а) розрахунок власних витрат адміністративно-господарських підрозділів (адміністрації закладу, відділу кадрів, бухгалтерії, господарської служби (за їх наявності) тощо);

б) визначення вартості послуг цих підрозділів відповідно до їх частки у затратах на надання соціальної послуги згідно з вказаними вище критеріями розподілу;

     на суму вартості платних соціальних послуг, розрахованої за цими Методичними рекомендаціями, нараховується податок на додану вартість у порядку та розмірах, визначених Законом України „Про податок на додану вартість”.

 

Розрахунок собівартості соціальної послуги проводиться за формулою (1):

Собівартість = ПВОП + ПМВ + ЗВВ + ІПВ, де

ПВОП – прямі витрати на оплату праці;

ПМВ – прямі матеріальні витрати;

ЗВВ – загальновиробничі витрати;

ІПВ –  інші прямі витрати.

Визначення тарифу (ціни) платної соціальної послуги розраховується за формулою (2):

Тариф (ціна) = Собівартість + Адмінвитрати + ПДВ, де

ПДВ – податок на додану вартість.

 

 

 

Додаток 1

до пункту 5 розділу

„Класифікація витрат”

Методичних рекомендацій

 

Примірний перелік  соціальних послуг, які надаються територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

та норми часу на їх виконання

 

 

Назва послуги

Одиниця вимірювання

Витрати часу на надання послуги,  хвилин

Ведення домашнього господарства (підготовка продуктів для приготування їжі, миття овочів, фруктів і посуду, винесення сміття тощо)

Одна послуга

18

Ведення домашнього господарства

(прибирання житла:

а) косметичне прибирання;

б) вологе прибирання;

в) генеральне прибирання)

 

Одне прибирання

18

42

126

Ведення домашнього господарства (розпалювання печей, піднесення вугілля, дров, розчистка снігу; доставка води з колонки)

Одне розпалювання, доставка, піднесення

42

Ведення домашнього господарства (миття вікон (не більше 3)

Одне миття одного вікна

30

Ведення домашнього господарства (обклеювання вікон)

Разове доручення

30

Ведення домашнього господарства (допомога при консервації овочів та фруктів)

Разове доручення

90

Ведення домашнього господарства (прасування– до 1,5 кг сухої білизни)

Одне прасування

30

Придбання і доставка продовольчих, промислових  та господарських товарів, медикаментів

Разове доручення

84

Організація харчування (приготування їжі)

Одне приготування

60

Організація харчування (годування)  (для ліжково-хворих)

Одне годування

24

Прання білизни та одягу (до 1,5 кг сухої білизни)

Одне прання

30

Ремонт одягу (дрібний)

Разове доручення

6

Здійснення санітарно-гігієнічних заходів за місцем проживання (заміна натільної і постільної білизни)

Одна заміна

10

 

 

Назва послуги

 

Одиниця вимірювання

Витрати часу на надання послуги,  хвилин

Здійснення санітарно-гігієнічних заходів за місцем проживання (надання допомоги при купанні, миття голови, розчісування волосся, підрізання нігтів)

Разове доручення

60

Забезпечення супроводження (супровід споживача соціальних послуг  у поліклініку)

Разове доручення

78

Надання допомоги в оплаті комунальних послуг (заповнення абонентних книжок, оплата комунальних послуг, звірення платежів, заміна книжок)

Одна оплата

45

Надання допомоги в оформленні документів (оформлення субсидій на квартирну плату і комунальні послуги)

Одне оформлення

270

Надання допомоги в оформленні документів (оформлення замовлень на доставку вугілля, дров)

Одне оформлення

60

Написання  листів

Один лист

30

Представництво інтересів в органах державної влади, установах, підприємствах та організаціях (виконання доручень, пов’язаних з необхідністю відвідування різних організацій)

Одне доручення

72

Надання допомоги у проведенні сільськогосподарських робіт (в обробці присадибної ділянки)

Разове доручення

138

Надання послуг з виконання ремонтних робіт (допомога в ремонті житлових приміщень)

Разове доручення

240

 

 

 

 

Додаток 2

до пункту 7 розділу

„Класифікація витрат”

Методичних рекомендацій

 

Норми часу, у межах яких може надаватися платна соціальна послуга, та їх розрахункові коефіцієнти

 

Норми часу, хвилин

Розрахункові коефіцієнти затрат часу, Кч             (год)

1

0,017

2

0,033

3

0,050

5

0,083

7

0,117

8

0,133

10

0,167

15

0,250

20

0,333

25

0,417

30

0,500

35

0,583

40

0,667

50

0,833

60

1,000

65

1,083

75

1,250

80

1,333

90

1,500

100

1,667

105

1,750

120

2,000

150

2,500

180

3,000

240

4,000

270

4,500

 

 

 

Додаток 3

до пункту 1 розділу

„Основні положення”

Методичних рекомендацій

 

Примірний опис послуг,

які надаються територіальним центром соціального обслуговування

(надання соціальних послуг)

 

1. Ведення домашнього господарства (підготовка  продуктів для приготування їжі, миття овочів, фруктів,  посуду, винесення сміття  тощо)

Щоб підготувати продукти для приготування їжі в зимовий період у сільській місцевості необхідно за ними сходити в погріб, а в літній  – на город. Принести з водорозбірної колонки води і помити овочі. Для миття посуду необхідно принесену воду підігріти на плиті або електроплитці, винести брудну воду і вилити в спеціально відведене місце.

 

2. Ведення домашнього господарства (прибирання житла):

а) косметичне прибирання: соціальний робітник замітає віником приміщення, складає речі, виносить сміття, здійснює вологе прибирання пилу;

б) вологе прибирання׃ приносить воду із водорозбірної колонки, миє підлогу, здійснює вологе прибирання пилу;

в) генеральне прибирання׃ вибиває напольні доріжки, миє підлогу, здійснює вологе прибирання пилу, знімає павутину, миє вікна, двері, підвіконня тощо.

 

3. Ведення домашнього господарства (розпалювання печей, піднесення вугілля,  дров, розчистка снігу, доставка води із колонки)

Соціальний робітник приносить дрова, брикет. Вибирає і викидає  попіл, перекладає в грубі дрова, розпалює. Приносить для подальшого підкладання в грубу брикет, дрова.

 

4. Ведення домашнього господарства (миття вікон)

Соціальний робітник готує розчин для миття вікон та наносить його на скло та рами вікна, після чого змиває чистою водою та протирає сухою та чистою ганчіркою. Миття вікон проводиться при температурі повітря не нижче + 18С.

 

5. Ведення домашнього господарства (обклеювання вікон)

 Соціальний робітник спеціальним клейким папером або поролоновою стрічкою обклеює щілини в рамі вікна.

 

6. Ведення домашнього господарства (допомога при консервації овочів та фруктів)

За проханням споживача соціальний робітник консервує овочі (помідори, огірки, кабачки), варить варення і компоти. Для цього необхідно помити овочі або фрукти, посуд для консервування (банки), простерилізувати банки і кришки, в підготовлені банки покласти овочі чи фрукти, відповідно до технології здійснити їх консервування.

 

7. Ведення домашнього господарства (прасування білизни)

Випрану білизну прасують, сортують  відповідно до найменувань, а потім складають у шафу.

 

8. Придбання і доставка продовольчих, промислових та господарських товарів, медикаментів

Соціальний робітник приймає замовлення на закупівлю відповідних товарів (ліків) від споживача соціальної послуги та отримує від нього кошти. На ринку чи магазині (аптеці) купує необхідний товар,  який разом з чеком доставляє споживачу.

 

9. Організація харчування (приготування їжі)

Підготовча робота: почистити овочі (картоплю, буряк, моркву, цибулю тощо), нарізати. Поставити воду на плиту чи плитку, після закипання вкинути підготовлені овочі і все, що необхідно для приготування певної страви, і зварити.

 

10. Організація харчування (годування) (для ліжково-хворих)

Соціальний робітник годує хворого приготовленою стравою, яку у разі необхідності роздрібнює (перетирає, проціджує) після чого необхідно здійснити гігієнічне полоскання ротової порожнини, вимити обличчя, прибрати і помити посуд.

 

11. Прання білизни та одягу

Принести необхідну кількість води з водорозбірної колонки, підігріти її до температури 40-60о С, підготувати білизну до прання, налити воду у пральну машину чи миску, у випадку ручного прання, попрати. Випрану білизну розвісити, брудну воду винести і вилити у спеціально відведене місце.

 

12. Ремонт одягу (дрібний)

Необхідно взяти річ, яка потребує ремонту, голку з ниткою, ґудзик або інше і полагодити її (пришивання гудзиків тощо).

 

13. Здійснення санітарно-гігієнічних заходів за місцем проживання (заміна  натільної і постільної білизни)

Зняти брудну постільну та натільну білизну (у разі необхідності обробити шкіряний покров вологою серветкою або рушником). Взяти у шафі чисту білизну, поміняти. Підготувати брудну білизну для прання.

 

14. Здійснення санітарно-гігієнічних заходів за місцем проживання (надання допомоги при купанні, миття голови, розчісування волосся, підрізання нігтів)

Принести  необхідну кількість води для купання (миття голови), підігріти її, налити у миску або ванну, покупати (помити голову), витерти рушником. Одягти чисту білизну, розчесати волосся, підрізати нігті. Брудну воду винести і вилити у спеціально відведене місце.

 

15. Забезпечення супроводження (супровід споживача соціальних послуг  у поліклініку)

Попередньо соціальний працівник записує непрацездатного громадянина на прийом до лікаря, допомагає йому одягтися. Якщо підопічний за станом здоров’я не в змозі у супроводі соціального робітника дістатися до поліклініки на маршрутному таксі, замовляється виклик автомобіля із сільської ради чи територіального центру.

 

16. Надання допомоги в оплаті комунальних послуг (заповнення абонентських книжок, оплата комунальних послуг, звірення платежів, заміна книжок)

Соціальний робітник знімає показники лічильників, заповнює абонентську книжку, отримує гроші у підопічного для оплати наданих комунальних послуг, проводить оплату. Повертає абонентську книжку. За необхідності проводить звірку платежів та заміну абонентських книжок у відповідних організаціях. Несе персональну відповідальність за збереження документів, отриманих від непрацездатного громадянина.

 

17. Надання допомоги в оформленні документів (оформлення субсидій на квартирну плату і комунальні послуги)

Для оформлення житлової субсидії соціальним робітником замовляються довідки з сільської або селищної ради, з пенсійного фонду, з колгоспу, з газової дільниці тощо. Отримані документи передаються в управління праці та соціального захисту населення для нарахування субсидій. Повідомлення про призначення субсидії або про її відмову передається до сільської ради, а потім – соціальному робітнику для надання пояснень підопічному щодо призначення субсидій або про причини відмови.

 

18.  Надання допомоги в оформленні документів (оформлення замовлень на доставку вугілля, дров)

Заява підопічного про потребу у вугіллі або дровах передається соціальним робітником до сільської (селищної) ради.

 

19. Написання листів

За проханням соціальний робітник зі слів споживача пише лист,  заповнює адресу на конверті і відносить на пошту або ж  у місті вкидає у поштову скриньку.

 

20. Представництво інтересів в органах державної влади, установах, підприємствах та організаціях (виконання доручень, пов’язаних з необхідністю відвідування різних організацій)

Дається відповідне доручення соціальному працівнику, який звертається до тієї чи іншої  організації з проханням його виконати; підготовка необхідних документів, отримання довідок, доставка їх споживачу.

 

 21. Надання допомоги у проведенні сільськогосподарських робіт (в обробці присадибної ділянки)

Соціальним працівником оформляється замовлення на трактор або іншу сільськогосподарську техніку чи знаряддя, необхідні для  оранки присадибної ділянки чи городу. Необхідний посівний матеріал закуповується за кошти підопічного. Засаджується присадибна ділянка відповідним насінням.

 

22. Надання послуг з виконання ремонтних робіт (допомога в ремонті житлових приміщень)

Складається угода між соціальним працівником та споживачем соціальної послуги, яка узгоджується завідувачем відділення територіального центру, на проведення ремонтних робіт. Вказуються обсяги ремонтних робіт, наприклад, побілка  житлової  кімнати  1  раз  на  рік  (4 години на рік),  побілка  кухні  2  рази  на  рік (8 годин на рік). За проханням споживача соціальним робітником проводиться дрібний ремонт житлової кімнати або кухні, у випадку потреби соціальний робітник підмазує піч глиною, замазує тріщини в стінах та здійснює побілку.

 

 

 

Приклади розрахунку тарифів на платні соціальні послуги

 

Приклад 1.

 

1.    Прання білизни (ручне) у замовника вдома в місцевостях без комунальних зручностей.

 

Опис послуги

 

Принести необхідну кількість води з водорозбірної колонки або колодязя, підігріти її до температури 40о С, підготувати білизну до прання, налити воду у миску, додати миючий засіб замовника, попрати, тричі прополоскати в холодній воді. Випрану білизну віджати та розвісити для сушіння. Брудну воду винести та вилити у спеціально відведене місце. Миску вимити.

 

Розрахунок тарифу

 

Відповідно до карти 13 Міжгалузевих норм часу на обробку білизни у пральнях з механізованим, напівмеханізованим та ручним процесом, затверджених наказом Мінпраці від 11.05.2004 р. №106, норма  часу  на ручне прання 100 кг сухої білизни становить 29,6 год., тобто норма часу на 1 кг сухої білизни  становить – 0,296 год. (18 хв.).

Середній фонд робочого часу на місяць у 2009 році – 167 годин.

Витрати на заробітну плату соціального робітника за 1 годину –

790:167=4,73 гривні

Витрати на заробітну плату соціального робітника при пранні 1 кг білизни – 4,73х0,296=1,4 гривні.

 

Витрати на заробітну плату

 

Показники

 

Витрати на заробітну плату на виконання соціальної послуги (ручне прання 1 кг сухої білизни), грн.

1

Посадовий оклад соціального робітника

790

1,4

2

Надбавка до посадового окладу (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. №1093)

20 %

0,28

3

Надбавка до посадового окладу (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.08.2004 р. №1093)

15 %

0,21

4

Премія щомісячна

15 %

0,21

5

Щорічна матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу

790

0,117

6

Норма робочого часу, год

0,296

 

 

Всього

 

2,217

 

Нарахування на фонд оплати праці становлять 36,4% від витрат на заробітну плату (нарахування на фонд оплати праці до Пенсійного фонду України (33,2%), Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (1,6%), Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (1,4%),  Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (0,2%).

 

Розрахунок прямих матеріальних витрат

 

 

Назва використаних засобів

Термін використання (місяців)

Кількість (шт., пар)

Вартість використаних засобів, грн.

Вартість прямих витрат для розрахунку тарифу платної соціальної послуги, грн.

1

Халат бавовняний

12

1

35,00

0,0052

2

Фартух

12

1

10,00

0,0015

3

Рукавиці гумові

3

1 пара

4,50

0,0026

4

Велосипед

36

1

400,00

0,0196

5

Сумка господарська

12

1

25,0

0,004

6

Чоботи гумові

24

1

35,00

0,0025

7

Зошит (96 арк.)

6

1

5,00

0,0015

8

Ручка

3

1

1,50

0,0009

9

Стержні для

ручок

3

1

0,20

0,0001

 

   Всього

 

 

 

0,0379

 

 

Розрахунок тарифу

 

 

Показник

Сума, грн.

1

Витрати на заробітну плату

2,217

2

Нарахування на фонд оплати праці (36,4%)

0,807

3

Прямі матеріальні витрати

0,0379

4

Загальновиробничі витрати

0,111

5

Адміністративні витрати (15%)

0,333

 

Всього (заокруглюємо до двох знаків після коми)

3,51

6

Податок на додану вартість***

0.7

 

Всього

4.21

 

     ***  податок на додану вартість нараховується на суму вартості платних соціальних послуг, розрахованої за цими Методичними рекомендаціями,  у порядку та розмірах, визначених Законом України „Про податок на додану вартість”.

 

Загальновиробничі витрати на 1 грн. заробітної плати вираховуємо за формулою׃

 

ЗВВ = (ФВ –ФОП)/ФОП,

де׃

ЗВВ – загальновиробничі витрати на 1 грн. заробітної плати;

ФВ – фактичні витрати по кошторису за базовий рік (рік, в якому надаватимуться послуги);

ФОП – складова фактичних витрат на заробітну плату та нарахування на заробітну плату.

Наприклад, загальновиробничі витрати складають 0,05 гривні. В розрахунок включаємо׃ 2,217 х 0,05 = 0,111 гривні.

Проводимо аналіз адміністративних витрат. У випадку, коли розмір адміністративних витрат більший, ніж 15 %  витрат на заробітну плату, в розрахунок тарифу включаються адміністративні витрати в розмірі 15 % витрат на заробітну плату, у разі якщо менший, - фактична величина адміністративних витрат.

При прийнятті замовлення на виконання платних соціальних послуг необхідно проаналізувати  витрати часу соціального робітника на перебування в дорозі. Вартість проїзду та витрати на заробітну плату за час перебування в дорозі додаються до тарифу на платну соціальну послугу.

 

 

 

Приклад 2.

 

2.    Надання допомоги в обробітку присадибної ділянки та збиранні врожаю (на площі 0,02 га).

 

Опис послуги

 

Соціальним працівником оформляється замовлення на трактор або іншу сільськогосподарську техніку (за потреби) чи знаряддя, необхідні для  оранки присадибної ділянки чи городу. Необхідний посівний матеріал закуповується за кошти підопічного. Засаджується присадибна ділянка відповідним насінням. У разі необхідності проводиться прополка городу або збирання врожаю.

 

Розрахунок тарифу

 

Відповідно до збірника „Нормативи чисельності працівників територіальних центрів по соціальному обслуговуванню незахищених верств населення”, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 11.03.2002 р. №140, рекомендована  норма  часу  на обробіток присадибної ділянки становить 2,3 год. (або 138 хв.).

Середній фонд робочого часу на місяць у 2009 році – 167 годин.

Витрати на заробітну плату соціального робітника за 1 годину –

790:167 = 4,73 гривні

Витрати на заробітну плату соціального робітника׃  4,73х2,3=10,879 гривень.

 

Витрати на заробітну плату

 

Показники

 

Витрати на заробітну плату на виконання соціальної послуги, грн.

1

Посадовий оклад соціального робітника

790

10,879

2

Надбавка до посадового окладу (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р.  №1093)

20 %

2,176

3

Надбавка до посадового окладу (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. №1093)

15 %

1,632

4

Премія щомісячна

15 %

1,632

5

Щорічна матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу

790

0,907

6

Норма робочого часу, год.

2,3

 

 

Всього

 

17,226

 

Нарахування на фонд оплати праці становлять 36,4% від витрат на заробітну плату (нарахування на фонд оплати праці до Пенсійного фонду України (33,2%), Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (1,6%), Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (1,4%),  Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (0,2%).

 

Розрахунок прямих матеріальних витрат

 

 

Назва використаних засобів

Термін використання (місяців)

Кількість (шт., пар)

Вартість використаних засобів, грн.

Вартість прямих витрат для розрахунку тарифу платної соціальної послуги, грн.

1

Халат бавовняний

12

1

35,00

0,04

2

Фартух

12

1

10,00

0,011

3

Рукавиці гумові

3

1 пара

4,50

0,021

4

Велосипед

36

1

400,00

0,152

5

Сумка господарська

12

1

25,0

0,029

6

Чоботи гумові

24

1

35,00

0,017

7

Зошит (96 арк.)

6

1

5,00

0,011

8

Ручка

3

1

1,50

0,007

9

Стержні для

ручок

3

1

0,20

0,001

 

   Всього

 

 

 

0,289

 

Розрахунок тарифу

 

 

Показник

Сума, грн.

1

Витрати на оплату праці

17,226

2

Нарахування на оплату праці (36,4%)

6,27

3

Прямі матеріальні витрати

0,289

4

Загальновиробничі витрати

0,793

5

Адміністративні витрати (15%)

2,38

 

Всього (заокруглюємо до двох знаків після коми)

25,07

6

Податок на додану вартість***

5.014

 

Всього

30.08

 

     ***  податок на додану вартість нараховується на суму вартості платних соціальних послуг, розрахованої за цими Методичними рекомендаціями,  у порядку та розмірах, визначених Законом України „Про податок на додану вартість”.

 

Загальновиробничі витрати на 1 грн. заробітної плати вираховуємо за формулою׃

 

ЗВВ = (ФВ –ФОП)/ФОП,

де׃

ЗВВ – загальновиробничі витрати на 1 грн. заробітної плати;

ФВ – фактичні витрати по кошторису за базовий рік (рік, в якому надаватимуться послуги);

ФОП – складова фактичних витрат на заробітну плату та нарахування на заробітну плату.

Наприклад, загальновиробничі витрати складають 0,05 гривні. В розрахунок включаємо׃ 17.226 х 0,05 = 0,861 гривні.

Проводимо аналіз адміністративних витрат. У випадку, коли розмір адміністративних витрат більший, ніж 15 %  витрат на заробітну плату, в розрахунок тарифу включаються адміністративні витрати в розмірі 15 % витрат на заробітну плату, у разі якщо менший, - фактична величина адміністративних витрат.

При прийнятті замовлення на виконання платних соціальних послуг необхідно проаналізувати  витрати часу соціального робітника на перебування в дорозі. Вартість проїзду та витрати на заробітну плату за час перебування в дорозі додаються до тарифу на платну соціальну послугу.

 

Приклад 3.

 

3.    Допомога у вологому прибиранні  приміщення.

 

Опис послуги

 

Принести необхідну кількість води з водорозбірної колонки або колодязя, помити підлогу, здійснити вологе витирання пилу, зняти павутину, протерти підвіконня, вилити воду у спеціально відведене місце.

 

Розрахунок тарифу

 

Відповідно до збірника „Нормативи чисельності працівників територіальних центрів по соціальному обслуговуванню незахищених верств населення”, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 11.03.2002 р. №140, рекомендована  норма  часу  на вологе прибирання приміщення становить 0,7 год. (або 42 хв.).

Середній фонд робочого часу на місяць у 2009 році – 167 годин.

Витрати на заробітну плату соціального робітника за 1 годину –

790:167=4,731 гривні

Витрати на заробітну плату соціального робітника  – 4,731х0,7=3,312 гривні.

 

Витрати на заробітну плату

 

Показники

 

Витрати на заробітну плату на виконання соціальної послуги, грн.

1

Посадовий оклад соціального робітника

790

3,312

2

Надбавка до посадового окладу (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р.  №1093)

20 %

0,662

3

Надбавка до посадового окладу (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. №1093)

15 %

0,497

4

Премія щомісячна

15 %

0,497

5

Щорічна матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу

790

0,276

6

Норма робочого часу, год.

0,7

 

 

Всього

 

5,244

 

Нарахування на фонд оплати праці становлять 36,4% від витрат на заробітну плату (нарахування на фонд оплати праці до Пенсійного фонду України (33,2%), Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (1,6%), Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (1,4%),  Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (0,2%).

 

Розрахунок прямих матеріальних витрат

 

 

Назва використаних засобів

Термін використання (місяців)

Кількість (шт., пар)

Вартість використаних засобів, грн.

Вартість прямих витрат для розрахунку тарифу платної соціальної послуги, грн.

1

Халат вовняний

12

1

35,00

0,0122

2

Фартух

12

1

10,00

0,0035

3

Рукавиці гумові

3

1 пара

4,50

0,0063

4

Велосипед

36

1

400,00

0,0464

5

Сумка господарська

12

1

25,0

0,0087

6

Чоботи гумові

24

1

35,00

0,006

7

Зошит (96 арк.)

6

1

5,00

0,0035

8

Ручка

3

1

1,50

0,002

9

Стержні для ручок

3

1

0,20

0,0002

 

   Всього

 

 

 

0,0888

 

Розрахунок тарифу

 

Показник

Сума, грн.

1

Витрати на оплату праці

5,244

2

Нарахування на фонд оплати праці

1,909

3

Прямі матеріальні витрати

0,0888

4

Загальновиробничі витрати

0,2622

5

Адміністративні витрати (15%)

0,7866

 

Всього (заокруглюємо до двох знаків після коми)

8,29

6

Податок на додану вартість***

1.66

 

Всього

9.95

 

     ***  податок на додану вартість нараховується на суму вартості платних соціальних послуг, розрахованої за цими Методичними рекомендаціями,  у порядку та розмірах, визначених Законом України „Про податок на додану вартість”.

 

 

 

 

Загальновиробничі витрати на 1 грн. заробітної плати вираховуємо за формулою׃

 

ЗВВ = (ФВ –ФОП)/ФОП,

де׃

ЗВВ – загальновиробничі витрати на 1 грн. заробітної плати;

ФВ – фактичні витрати по кошторису за базовий рік (рік, в якому надаватимуться послуги);

ФОП – складова фактичних витрат на заробітну плату та нарахування на заробітну плату.

Наприклад, загальновиробничі витрати складають 0,05 гривні. В розрахунок включаємо׃ 5,244 х 0,05 = 0,2622 гривні.

Проводимо аналіз адміністративних витрат. У випадку, коли розмір адміністративних витрат більший, ніж 15 %  витрат на заробітну плату, в розрахунок тарифу включаються адміністративні витрати в розмірі 15 % витрат на заробітну плату, у разі якщо менший, - фактичний розмір адміністративних витрат.

При прийнятті замовлення на виконання платних соціальних послуг необхідно проаналізувати  витрати часу соціального робітника на перебування в дорозі. Вартість проїзду та витрати на заробітну плату за час перебування в дорозі додаються до тарифу на платну соціальну послугу.

 

Директор Департаменту у справах

людей похилого віку та соціальних послуг                                        С. Устименко