Головна сторінкаПроекти нормативно-правових актів версія для друку
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до наказу Міністерства соціальної політики України „Про затвердження Порядку проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів”

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Наказ розроблений з метою впорядкування організації та здійснення державного нагляду органами Державної інспекції України з питань праці відповідно до Конвенцій Міжнародної організації праці № 81 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі, ратифікованої Законом України від 08.09.2004 № 1985-IV, та № 129 1969 року про інспекцію праці  в сільському господарстві, ратифікованої Законом України від 08.09.2004 № 1986-IV, Закону України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, Положення про Державну інспекцію України з питань праці, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 386.

 

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою наказу є удосконалення механізму здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю, форм і методів роботи державних інспекторів з питань праці Держпраці України.

 

3. Правові аспекти

Нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є Закон України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, „Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання у частині додержання вимог законодавства про працю та визначено періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) ”, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.2010 № 1059, наказ Міністерства праці та соціальної політики від 21.03.2003 № 72 „Про затвердження нормативно-правових актів щодо виконання функцій посадовими особами  Держнаглядпраці та його територіальних органів”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України  03.06.2003 за № 432.

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація цього наказу не потребує додаткових асигнувань з державного бюджету, матеріальних та інших витрат.

 

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Держпідприємництвом, Мін’юстом.

 

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць та, відповідно, не потребує погодження з місцевими органами виконавчої влади.

 

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, що можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Громадська антикорупційна експертиза не проводилась.

 

8. Громадське обговорення

Громадське обговорення проекту наказу здійснюватиметься шляхом його розміщення на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики (www.mlsp.gov.ua) у розділі „Проекти та консультації з громадськістю”.

 

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери та не потребує погодження уповноважених представників від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців.

 

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом, який спрямовано на забезпечення системності, збалансованості та прозорості державного нагляду (контролю) у сфері додержання законодавства про працю.

 

11. Прогноз результатів

Запропонований регуляторний акт дозволить удосконалити процедуру здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю, забезпечити єдиний підхід до планування заходів державного нагляду (контролю), що в свою чергу відповідає задекларованим напрямкам Програми економічних реформ Президента України на 2010-2014 роки „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” щодо дерегуляції і розвитку підприємництва.

 

 

 

Перший заступник Міністра                                                         В. Надрага