Головна сторінкаДіяльність »  Соціальний захист версія для друку
Порядок регулювання тарифів оплати соціальних послуг

Проект

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від __________2005р. №_______

 

 

 

 

Порядок

регулювання тарифів оплати соціальних послуг

1. Цей Порядок регулює встановлення вартості платних соціальних послуг (далі – Порядок), затверджених постановою Кабінету Міністрів України “Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку” від 14 січня 2004 року № 12.

2. Розмір плати за той чи інший вид послуги визначається на підставі її ціни (тарифу), що регулюється цим Порядком та затверджується розпорядженням місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування.

3. Базою для визначення ціни послуги є розрахунок валових витрат, пов'язаних з наданням послуги відповідно до статті 5 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

3.1. До складу валових витрат відносяться прямі і непрямі витрати.

До прямих витрат відносяться:

- витрати на оплату праці;

- відрахування на соціальне страхування та до цільових фондів;

- матеріальні витрати на придбання матеріалів;

- витрати на тиражування матеріалів та документації;

- витрати на придбання ліцензії;

- амортизація основних фондів, що використовуються для надання послуг структурними підрозділами, що надають послуги тільки за плату.

3.2. Обрахування розміру прямих витрат здійснюється у відповідності із схемою організації і надання кожного виду послуг, якою визначено персонал, що безпосередньо надає послугу, використовуване обладнання тощо.

Кількість годин роботи, ставок та посадових окладів працівників визначається у відповідності до тривалості виконання робіт з надання послуг та норм навантаження або часу на виконання тих чи інших видів робіт. При відсутності затверджених норм зазначені показники визначаються розрахунково.

Граничні норми часу, у межах яких може бути виконана конкретна соціальна послуга, наведено у додатку 1

3.2.1. При відсутності можливості заздалегідь визначити робочий час на виконання окремого виду послуги, включення у вартість послуги витрат на оплату праці здійснюється на підставі договору із замовником на виконання такої послуги.

3.2.3. Якщо послуги надаються працівниками державних та комунальних суб’єктів в робочий час, витрати на оплату їх праці у вартість послуги не включається.

3.2.4. На оплату праці спрямовується сума коштів, питома вага яких не повинна перевищувати розрахункову при визначені ціни.

3.3. Відрахування на соціальне страхування та до цільових фондів включають:

- відрахування на державне обов'язкове соціальне страхування: на випадок по безробіттю, тимчасової втрати працездатності, пенсійне;

- інші відрахування, передбачені законодавством.

3.4. Інші прямі витрати (придбання предметів постачання і матеріалів тощо) визначаються на підставі відповідних норм та нормативів за кодами витрат. При відсутності затверджених у встановленому порядку норм чи нормативів для визначення витрат застосовуються розрахункові показники, які можуть об'єктивно обґрунтувати потребу в коштах (середній розмір витрат у порівняльних умовах за ряд попередніх років, повний перелік матеріалів, товарів чи видів послуг та ціни і розцінки на них і т. д.).

3.5. Непрямі витрати - це витрати, що пов'язані з діяльністю суб’єкту в цілому і не підлягають прямим обрахункам. До непрямих витрат відносяться:

- витрати на придбання предметів постачання і матеріалів (канцелярське приладдя, матеріали і предмети для поточних господарських потреб, придбання обладнання та інвентарю), крім тих, що обраховані прямими розрахунками;

- витрати на відрядження та службові роз'їзди;

- оплата послуг з утримання приміщень (оренда, оплата поточного ремонту інвентарю і приміщень, послуги зв'язку, інші поточні видатки), крім тих, що обраховані прямими розрахунками;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (теплопостачання, водопостачання і водовідведення, оплата електроенергії, природного газу, інших видів енергії, інших комунальних послуг).

3.6. Розрахунки непрямих витрат здійснюються з урахуванням конкретних умов функціонування суб’єктів. Їх сума визначається, як правило, у відсотках від загальної суми витрат суб’єкту за тими чи іншими категоріями або елементами витрат пропорційно до площі чи кубатури займаних приміщень (витрати на опалення, освітлення, поточний та капітальний ремонт), кількості працюючих (витрати на холодне і гаряче водопостачання) і т. д.

3.7. До ціни послуг, окрім зазначених витрат, зараховуються обов'язкові податки, відрахування, платежі, збори відповідно до чинного законодавства.

3.8. При обрахуванні вартості конкретних видів послуг також враховуються особливості визначення складу витрат і ціноутворення, встановлені для відповідних галузей законодавством.

4. Доходи від надання платних послуг спрямовуються на відшкодування витрат, пов'язаних з наданням цих послуг, оплату податків, обов'язкових внесків, відрахувань, зборів, платежів.

5. Документальне оформлення операцій з надання платних послуг здійснюється окремо за кожним видом послуг. Суб’єкти, що надають платні послуги, зобов'язані вести статистичний і бухгалтерський облік наданих послуг, складати звітність за цим видом діяльності відповідно до чинного законодавства.

6. Зарахування коштів, одержаних від надання платних послуг, на поточні рахунки з позабюджетних коштів здійснюється або шляхом безготівкових розрахунків, або шляхом платежів готівкою в Ощадбанк чи в касу у відповідності до діючого законодавства. Використання коштів можливе після зарахування їх на поточний рахунок в установі уповноваженого банку.

7. Відкриття для державних та комунальних суб’єктів, що надають платні соціальні послуги, поточних рахунків з позабюджетних коштів здійснюється у встановленому порядку.

8. Контроль за організацією надання платних послуг, а також правильністю застосування цін (тарифів) здійснюється відповідними центральними та місцевими органами виконавчої влади, на які згідно з чинним законодавством покладені зазначені контрольні функції.

Додаток 1.

до Порядку регулювання тарифів

оплати соціальних послуг

Граничні норми часу на виконання платних соціальних послуг

№ з/п

Найменування послуги

Гранична норма часу, годин

Одиниця виміру

1

Придбання і доставка (одне замовлення не більш 7 кг * для жінок)

 

 

1.1

Продовольчих товарів

1,000

Разове доручення

1.2

Промислових та господарських товарів

1,000-1,250

Разове доручення

1.3

Медикаментів

0,250-0,500

Разове доручення

1.4

Книг, журналів, газет

0,250-0,500

Разове доручення

1.5

Гарячого харчування

1,000-1,250

Разове доручення

2

Приготування їжі

0,167-1,000

(одна страва)

Разове доручення

3

Перукарські послуги

0,167-0,500

Разове доручення

4

Послуги з дотримання особистої гігієни**:

 

 

4.1

гігієна тіла загальна:

-в лазні

1,000-1,750

Разове доручення

4.2

-у ванній кімнаті

0,500-0,750

Разове доручення

4.3

гігієна тіла часткова:

умивання рук, обличчя

0,167

Разове доручення

4.4

-гоління

0,167-0,333

Разове доручення

5

Прибирання приміщень(1)

 

 

5.1

Миття підлоги(2) при кое-фіцієнті заставленості Кз):

менше 0,2

від 0,21 до 0,4

від 0,41 до 0,6

більше 0,6

 

0,02

0,03

0,04

0,05

2

1м2

1м2

1м2

5.2

Миття вікон

0,133

1м2

5.3

Миття батарей опалення

0,050

1 пог. М.

5.4

Очищення і протирання (сухе) від пилу стін, стелі, меблів

0,033

1м2

5.5

Очищення від пилу килимів, доріжок пилососом замовника

0,050

1м2

5.6

Миття газової плити

0,500

1 одиниця

5.7

Миття (чищення) раковини (3)

0,250

1 одиниця

5.8

Миття (чищення) ванни (3)

0,333

1 одиниця

5.9

Миття (чищення) унітазу (3)

0,417

1 одиниця

5.10

Винесення сміття

0,167

1 відро

5.11

Очищення книг від пилу з вибіркою їх з шафи (полиць) з подальшою розстановкою книг на місце

0,333-0,500

1 рядок

5.12

Відтаювання холодильнику, його миття всередині, ззовні

0,667-1,000

1 одиниця

5.13

Миття люстр, підвісок, бра, торшерів, плафонів

0,250-0,417

1 одиниця

5.14

Миття стін, дверей у квартирі (будинку)

0,083-0,250

1 м2

5.15

Протирання підвіконь, віконних рам

0,067

1 м2

6

Прання білизни (2)

 

 

6.1

Ручне прання білизни

0,417-0,667

1 кг. сухої білизни

6.2

Прання білизни у пральній машині вдома у замовника

0,667-1,500

5 кг. сухої білизни

6.3

Прання білизни пральною машиною суб‘єкта, що надає платні соціальні послуги

0,667-1,500

5 кг. сухої білизни

6.4

Здавання речей у прання, хімчистку, ремонт та їх доставлення

1,000

Разове доручення

6.5

Штопання, дрібний ремонт шкарпеток, постільної білизни тощо

0,033-0,167

1 дм2

7

Обробіток присадибних ділянок

 

 

7.1

Комплекс заходів: розпушування, прополка, висадження розсади

0,417-0,667

1 м2

7.2

Прополка городу (ручна)

0,417-0,583

1 м2

7.3

Полив городу (шлангом)

0,167-0,417

1 сотка

7.4

Полив грядок, городу (ручний)

0,500-1,500

30 л.

7.5

Збір врожаю: овочів і фруктів

 

 

7.5.1

Картоплі

1,000

28,5 кг

7.5.2

Яблук

1,000

45,7 кг

7.5.3

Груш

1,000

50 кг

7.5.4

Абрикосів (слив)

1,000

21,4 кг

7.5.5.

Персиків

1,000

28,6 кг

7.5.6

Винограду

1,000

28,6 кг

7.5.7

Вишень

1,000

2,8 кг

7.6

Забезпечення дровами та водою

 

 

7.6.1

Розпилювання дров

0,250-0,667

1 м2

7.6.2

Перенесення дров для укладання

0,333-0,600

1 м3

7.6.3

Укладання розколених дров

0,333-0,600

1 м3

7.6.4

Доставка води в житлове приміщення без центрального водопостачання

0,167-0,417

1 відро

7.6.5

Сприяння у забезпеченні паливом (для тих, що мешкають у житлових приміщеннях без центрального опалення)

 

 

1,333-1,667

 

 

Разове доручення

8

Роботи з ремонту приміщень, меблів, побутової техніки (без вартості матеріалів і підготовчих робіт)

 

 

8.1

Утеплення вікон на зиму (проклеювання папером, закладення утеплювального шнуру, мастики)

0,250-0,417

1 м2

8.2

Очищення рам від паперу та мастики

0,250—0,417

1 м2

8.3

Вапнування

0,117

1 м2

8.4

Фарбування підлоги

0,050

1 м2

8.5

Фарбування батарей опалення

0,667

7 секцій

8.6

Фарбування віконних рам

0,083

1м2

8.7

Ремонт хвіртки

0,333-0,833

1 пог. м

8.8

Ремонт меблів (нескладний)

0,500-1,500

1 одиниця

8.9

Ремонт побутової техніки (нескладний)

0,500-1,500

1 одиниця

9

Відвідування представниками соціальних служб хворих у стаціонарних медичних закладах

 

 

1,000-1,083

 

 

Разове доручення

10

Читання художньої та іншої літератури

0,033

750 знаків, разове доручення

10.1

Написання листів

0,333-0,500

Разове доручення

11

Організація дозвілля (відвідування театрів, виставок та інших культурних закладів)

1,500-3,000

Разове доручення

12

Освітні послуги

1,000-1,500

Разове доручення

№ з/п

Найменування послуги

Гранична норма часу, годин

Одиниця виміру

13

Надання допомоги в оформленні документів

1,500-3,000

Один документ

14

Організація консультування (надання допомоги в організації консультацій у фахівців з різних питань)

1,000-2,000

Разове доручення

15

Пошук підходящої роботи (крім роботи за кордоном)

1,000-1,500

Разове доручення

 

* Граничні норми підіймання та переміщення важких предметів жінками затверджено наказом Міністерства охорони здоров‘я України від 10.12.1993 р. № 241

** Під час проведення санітарно-гігієнічних послуг застосовуються миючі засоби користувача послуг

(1) Під час проведення прибирання житлових приміщень та прання білизни застосовуються миючі та чистячі засоби користувача послуг

(2) Застосовується коефіцієнт заставленості Кз=Sп/Sуч, де:

Sуч – площа, зайнята меблями та предметами, м2

Sуч – загальна площа, м2

(3) Залежно від забруднення додається коефіцієнт 2,0