Головна сторінкаДіяльність »  Підготовка проекту Трудового кодексу України
26.07.2016 У проекті Трудового кодексу України не передбачено збільшення нормальної тривалості робочого часу на тиждень

Останнім часом на теренах Інтернету поширюється інформація щодо окремих положень проекту Трудового кодексу України (далі-Проект ТК), яка потребує спростування. Зокрема зазначається, що положеннями цього законопроекту передбачається збільшення нормальної тривалості робочого часу на тиждень у порівняні з нормами чинного Кодексу законів про працю України. далi...»

12.04.2016 Відбулося чергове засідання робочої групи з доопрацювання проекту Трудового кодексу України до другого читання

На засіданні розглядались пропозиції членів робочої групи до окремих статей проекту Трудового кодексу. далi...»

05.04.2016 Відбулося чергове засідання робочої групи з доопрацювання проекту Трудового кодексу України до другого читання

На засіданні розглядалась доопрацьована книга, що регламентує нагляд і контроль за дотримання трудового законодавства далi...»

31.03.2016 Відбулося чергове засідання робочої групи з доопрацювання проекту Трудового кодексу України до другого читання

На засіданні, зокрема розглядалися поправки народних депутатів України до статей, якими регламентується порядок вирішення індивідуальних трудових спорів (книга дев'ята) та прикінцеві положення далi...»

29.03.2016 Відбулося чергове засідання робочої групи з доопрацювання проекту Трудового кодексу України до другого читання

На засіданні, зокрема розглядалися поправки народних депутатів України до статей, якими регламентується відповідальність сторін трудових відносин (книга восьма). далi...»

22.03.2016 Відбулося двадцять третє засідання робочої групи з доопрацювання проекту Трудового кодексу України до другого читання

На засіданні, зокрема розглядалися поправки народних депутатів України до статей, якими регламентується нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства (Книга сьома). далi...»

18.03.2016 Відбулося двадцять друге засідання робочої групи з доопрацювання проекту Трудового кодексу України до другого читання

На засіданні, зокрема розглядалися поправки народних депутатів України до статей, якими регламентуються проходження працівником професійної (службової) кар'єри (підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації, атестація працівників, сумлінна праця, стажування, конкурсний відбір працівників) та колективні трудові відносини далi...»

15.03.2016 Відбулося двадцять перше засідання робочої групи з доопрацювання проекту Трудового кодексу України до другого читання

На засіданні, зокрема розглядалися поправки народних депутатів України до статей, якими регламентуються особливості регулювання трудових відносин за участю окремих категорій працівників і роботодавців (особливості праці працівників із сімейними обов'язками, особливості праці неповнолітніх осіб, особливості праці працівників за трудовим договором з роботодавцем - фізичною особою). далi...»

10.03.2016 Відбулося двадцяте засідання робочої групи з доопрацювання проекту Трудового кодексу України до другого читання

На засіданні, зокрема розглядалися поправки народних депутатів України до статей, якими регламентується охорона праці (зокрема забезпечення працівників гарячих виробництв газованою солоною водою, обов'язкові медичні огляди працівників певних категорій, розслідування нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань) та загальнообов'язкове державне соціальне страхування. далi...»

03.03.2016 Відбулося дев'ятнадцяте засідання робочої групи з доопрацювання проекту Трудового кодексу України до другого читання

На засіданні, зокрема розглядалися поправки народних депутатів України до статей, якими регламентується здійснення роботодавцем гарантійних, компенсаційних виплат, внутрішній трудовий розпорядок, охорона праці далi...»

01.03.2016 Відбулося вісімнадцяте засідання робочої групи з доопрацювання проекту Трудового кодексу України до другого читання

На засіданні, зокрема розглядалися поправки народних депутатів України до параграфу 2 глави 6 книги третьої стосовно відносин між роботодавцем і працівником щодо оплати праці та параграфу 3 глави 6 книги третьої стосовно особливостей оплати праці в разі відхилення від звичайних умов далi...»

25.02.2016 Відбулося сімнадцяте засідання робочої групи з доопрацювання проекту Трудового кодексу України до другого читання

На засіданні, зокрема розглядалися поправки народних депутатів України до глави шостої "Заробітна плата" (зокрема, заробітна плата та її структура, сфера державного регулювання оплати праці, системи оплати праці тощо). далi...»

23.02.2016 Відбулося шістнадцяте засідання робочої групи з доопрацювання проекту Трудового кодексу України до другого читання

На засіданні, зокрема розглядалися поправки народних депутатів України до статей якими регламентуються соціальні відпустки, відпустки без збереження заробітної плати, нормування праці. далi...»

18.02.2016 Відбулося п'ятнадцяте засідання робочої групи з доопрацювання проекту Трудового кодексу України до другого читання

На засіданні, зокрема розглядалися поправки народних депутатів України до статей 171-191, якими регламентуються щорічна трудова відпустка подовженої тривалості, щорічні додаткові трудові відпустки, надання та використання щорічної трудової відпустки, інші види відпусток (зокрема, творча відпустка, заохочувальні відпустки, відпустки у зв'язку з навчанням у навчальних закладах далi...»

11.02.2016 Відбулося чотирнадцяте засідання робочої групи з доопрацювання проекту Трудового кодексу України до другого читання

На засіданні, зокрема розглядалися поправки народних депутатів України до статей, якими регламентуються режим робочого часу, робота понад норму робочого часу, час відпочинку, відпустки (зокрема види відпусток та їх тривалість). далi...»